У сучасному світі інтернет-маркетинг є ключовою складовою успіху будь-якого бізнесу. Щоб стати висококваліфікованим спеціалістом у цій галузі, потрібно мати якісні технічні та м'які навички. Однією з ключових компонентів є hard skills, які є конкретними та легко вимірюваними.

При прийомі на роботу без hard skills не обійтися

Фото: freepik.com

Що є важливішим для інтернет-маркетологів: hard чи soft skills? 

При прийомі на роботу без hard skills не обійтися — вашу кандидатуру навіть не розглядатимуть. Але для успішної роботи в цій галузі, на додачу до технічних навичок, важливо розвивати й soft skills. Якщо жорсткі навички можна перевірити, то soft skills проявляються з часом і не завжди є очевидними. 

У сфері інтернет-маркетингу обидві категорії вмінь міцно пов'язані, і розвивати їх окремо непрактично. 

Приклади Hard Skills для сфери інтернет-маркетингу

Ось кілька специфічних жорстких навичок для інтернет-маркетингу:

 1. Аналітика. Розуміння та вміння аналізувати дані з Google Analytics, Facebook Insights і т.д. є критичним для успіху в інтернет-маркетингу. 
 2. SEO. Знання про оптимізацію сайту для пошукових систем (SEO) допоможе вашому контенту зайняти високі позиції у пошукових результатах. 
 3. Копірайтинг. Вміння писати привабливі тексти для рекламних кампаній та контенту на сайті є не менш важливим. 
 4. А/B тестування. Розуміння та вміння проводити експерименти для визначення ефективності різних варіантів контенту чи дизайну сторінок допомагає покращувати результати кампаній.
 5. PPC реклама. Знання про оплачену рекламу в Google та соціальних мережах (Facebook Ads, Instagram Ads тощо) дозволить вам ефективно просувати продукти чи послуги вашого бренду.

Що включають Hard Skills (жорсткі навички)

Фото: freepik.com

Що включають Hard Skills (жорсткі навички)

Жорсткі навички, відомі також як hard skills, охоплюють ряд ключових аспектів:

 1. Конкретні знання у певній галузі. Це включає технічні або спеціалізовані знання, необхідні для виконання конкретних завдань або професій.
 2. Загальні вимоги до професіонала. Основні вимоги, які роботодавець очікує від кандидата на певну посаду, такі як аналітичність, комунікативність тощо.
 3. Залежність від сфери діяльності та посади. Жорсткі навички можуть відрізнятися в залежності від конкретної галузі та рівня посади.
 4. Інтелектуальна складова. Вміння розуміти, аналізувати та використовувати інтелектуальні ресурси для вирішення проблем.
 5. Стандартизована перевірка. Може бути оцінена або перевірена за допомогою стандартних методів або інструментів.
 6. Видимі результати. Жорсткі навички можуть бути виміряні або оцінені на основі конкретних досягнень або результатів.

Опрацьовуючи кожен рівень hard skills, співробітник підвищує свої шанси на привабливу вакансію на ринку праці. Спробує далі розібратись біль детально.

Конкретні вміння, що входять до складу hard skills, є вузькоспеціалізованими і варіюються залежно від конкретної галузі. Їх можна підтвердити документами про освіту, а також під час проходження тестових завдань під час набору на посаду. Наявний професійний досвід також може свідчити про рівень володіння цими навичками.

Універсальні вимоги до хард скіллс для фахівців мають однаковий стандарт, незалежно від конкретного місця роботи. Наприклад, колеги, які займають однакові посади на різних підприємствах, мають ідентичний перелік навичок. Порівнявши їх знання, можна визначити, хто найкраще відповідає професійним вимогам.

Вимоги до професійних навичок корелюють із конкретною сферою діяльності та посадою. Кожна посада має власний набір професійних вимог, що деталізує вимоги до кандидатів. Чим вища посада, тим ширший спектр необхідних умінь. Розвиток власних хард скіллс є ключовим кроком до кар'єрного зростання.

Аналітичні здібності є важливою складовою hard skills і включають аналіз, порівняння та абстрагування. Вміння будувати логічні ланцюжки, встановлювати зв'язки та розрізняти суттєве від неважливого є основою формування цих навичок. Через поступове ускладнення завдань, аналітичні навички стають автоматичними і переходять у категорію навичок. Постійна практика сприяє вдосконаленню цих навичок, і без інтелектуальних зусиль не обійтися.

Розвиток Hard Skills для Інтернет-маркетологів

Фото: freepik.com

Розвиток Hard Skills для Інтернет-маркетологів

Інтернет-маркетологам потрібно постійно розвивати свої хард скіллс, оскільки швидкі технологічні зміни вимагають постійного оновлення знань і навичок. Існують ефективні способи для саморозвитку у цій галузі:

 1. Професійні тренінги та конференції. Участь у тренінгах та конференціях допомагає оновити знання та вивчити нові техніки і стратегії маркетингу в інтернеті.
 2. Онлайн-курси та вебінари. Використання онлайн-курсів та вебінарів з практичними завданнями дозволяє здобувати актуальні навички під керівництвом досвідчених тренерів.
 3. Обмін досвідом. Здійснення обміну досвідом з колегами з компанії та на спеціалізованих онлайн-форумах дозволяє вивчити нові методи та стратегії маркетингу.
 4. Практика. Максимізація практичного досвіду через вирішення реальних завдань допомагає закріпити отримані знання та навички.

PPC Day PRO

Наша найпродуктивніша конференція присвячена найефективнішому способу залучення клієнтів — платній рекламі в інтернеті PPC Day PRO відбудеться вже 16 травня. Безкоштовна реєстрація

Резюмуємо

Розвивати hard skills в інтернет-маркетингу можна через самостійне вивчення матеріалів, відвідування курсів, участь у вебінарах та конференціях, а також практикування на реальних проєктах. Важливо систематично працювати над розвитком та шукати нові можливості для покращення.

Постійний розвиток жорстких навичок можна відобразити в професійному портфоліо. Це особливо важливо для інтернет-маркетологів, оскільки це дозволяє демонструвати їхню експертизу та професійний ріст.

Підтвердження кваліфікації можна отримати як документально, так і практично. У процесі прийняття на роботу або під час оцінки працівників використовуються тестові завдання та робочі ситуації для оцінки рівня компетентності. Для інтернет-маркетологів це є важливим етапом у підтвердженні їхньої професійної підготовки та здатності до виконання завдань.